0

B1: Click chuột phải vào biểu tượng Network

0

B2: Chọn mạng đang sử dụng (dưới taskbar góc phải màn hình)

0

B3: Chọn Properties (thuộc tính mạng)

0

B4: Bỏ chọn Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)

0

B5: Chọn Ok và hoàn tất

0

Nếu vẫn chưa làm được, các bạn liên hệ với quản trị viên để hỗ trợ nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ bọn mình.