masthead
0 0
Nhà Độc Tài - Dear Dictator (2018) Nhà Độc Tài - Dear Dictator (2018)

Nhà Độc Tài

Dear Dictator (2018)

IMDb N/A
HD
Xem Phim Yêu Thích

Xếp Hạng Phim Này

Nội dung phim

Nhà Độc Tài, Dear Dictator 2018

Phim Nhà Độc Tài Tatiana cũng giống như bao teen dẩm khác, ngoại trừ một điều: Cô là bạn qua thư của nhà độc tài Anton Vincent. Sau khi chính biến xảy ra, Vincent bỏ trốn đến Mỹ và ở trong nhà của Tatiana. Đổi lại Vincent dạy Tatiana cách khơi mào cách mạng và lật đổ mấy con mát rượi ở trường. 

Xem Phim Nhà Độc Tài, Dear Dictator

Bình luận trên website