Phim Trung Quốc

Tập 26 VietSub
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre (2019)

Tập 12 VietSub
Đại Tống Bắc Đẩu Tư 

Da Song Bei Wei Department (2019)

Tập 6 VietSub
Trùng Nhĩ Truyện

Chong Er's Preach (2019)

Tập 50 VietSub Full
Độc Cô Hoàng Hậu

Queen Dugu (2019)

Tập 42 VietSub
Chiêu Diêu 

The Legend (2019)

Tập 20 VietSub
Chỉ Vì Được Gặp Em 

Nice To Meet You (0)

Tập 39 VietSub
Hoàng Kim Đồng

The Golden Eyes (2019)

Tập 42 VietSub Full
Quốc Bảo Kỳ Lữ

National Treasures Extraordinary Journey (2019)

111 phút
  • HD
5 Năm Đánh Mất

The Stolen Years (2013)

Tập 44 VietSub
Đông Cung

Goodbye My Princess (2019)

Tập 36 VietSub
Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi 2

My Amazing Boyfriend 2 (2019)

Tập 31 VietSub Full
8 Phút Ấm Áp

Just An Encore (2019)

Tập 33 VietSub
Hạnh Phúc Viên Mãn

All Is Well (2019)

105 phút
  • HD
Phong Ngữ Chú

The Wind Guardians (2018)

111 phút
  • HD
Ma Thổi Đèn: Trùng Cốc Vân Nam

Mojin: The Worm Valley (2018)

116 phút
  • HD
Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng

Crazy Alien (2019)

Tập 45 VietSub Full
Yên Chi

Rookie Agent Rouge (2016)

Tập 6 VietSub
Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân Phần 2

Your Highness 2 (2019)

Tập 12 VietSub
Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu

Destiny's Love (2019)

Tập 40 VietSub Full
Lục Phiến Môn

The Legend of Liu Shan Men (2016)

Full 36/36 Vietsub
  • HD
Thủ Hộ Thần

The Protector (2018)

110 phút
  • HD
Đêm Tối Cuối Cùng Ở Địa Cầu

Long Day's Journey Into Night (2018)

Tập 51 VietSub Full
Tiểu Nữ Hoa Bất Khí 

I Will Never Let You Go (2019)

Tập 24 VietSub Full
Đại Đường Ma Đạo Đoàn

Grand Theft in Tang (2019)

108 phút
  • HD
Đại Chiến Âm Dương

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (2019)

Tập 16 VietSub
Đêm Ấy Sao Chổi Tới

The Night of the Comet (2019)

Tập 24 VietSub
Chúng Vương Giá Đáo

Emperors and Me (2019)

Tập 8 VietSub
Câu Chuyện Cảm Động Nhất

I Hear You (2019)

Tập 68 VietSub
Minh Lan Truyện 

The Story of Ming Lan (2018)

88 phút
  • HD
Ngỡ Mình Là Lão Đại

The Gangleader (2016)