Phim Cổ Trang - Thần Thoại

96 phút
 • HD
Thiên Hạ Vô Song

Chinese Odyssey (2002)

100 phút
 • HD
Mật Thám Thanh Triều

Wo Zai Qing Chao Dang Mi Tan (2017)

90 phút
 • HD
Bảy Vị La Hán

Seven Arhat (2010)

120 phút
 • HD
Đại Đường Huyền Trang

Monk Xuanzang (2016)

90 phút
 • HD
Giấc Mộng Tây Du

Dream Journey (2016)

90 phút
 • HD
Thiện Nữ U Hồn 1

A Chinese Ghost Story I (1987)

91 phút
 • HD
Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa

The Dream Journey 2 (2017)

96 phút
 • HD
Thiện Nữ U Hồn 2

A Chinese Ghost Story II (1990)

95 phút
 • HD
Giấc Mộng Tây Du 3 Kỳ Ngộ Nữ Nhi Quốc

Dream Journey 3 (2017)

90 phút
 • HD
Thiện Nữ U Hồn 3

A Chinese Ghost Story III (1991)

85 phút
 • HD
Đại Anh Hùng

Super Hero (2017)

122 phút
 • HD
Hoàng Đế Bất Đắc Dĩ

I Am A King (2012)

103 phút
 • HD
Nhiếp Ẩn Nương

The Assassin (2015)

68 phút
 • HD
Minh Triều Cẩm Y Vệ

A Security Of The Ming Dynasty (2016)

73 phút
 • HD
Minh Triều Cẩm Y Vệ 2

A Security Of The Ming Dynasty 2 (2018)

107 phút
 • HD
Tú Xuân Đao

Brotherhood of Blades (2014)

120 phút
 • HD
Hiệp Bổ

Man Hunter (2014)

120 phút
 • HD
Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La

Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield (2017)

92 phút
 • HD
Hỷ Lạc Trường An

Easy Life (2016)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng Tái Xuất

Wang Zhe Gui Lai Huang Fei-Hong (2017)

63 phút
 • HD
Thái Giám Siêu Năng Lực

Super Eunuch (2016)

73 phút
 • HD
Thái Giám Siêu Năng Lực 2: Lộc Đỉnh Chế

Super Eunuch 2 (2016)

120 phút
 • HD
Thiết Hầu Tử

Iron Monkey (1993)

120 phút
 • HD
Triệu Thị Cô Nhi

Sacrifice (2010)

90 phút
 • HD
Cung Sư Huyền Thoại

Judge Archer (2016)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 1

Once Upon A Time In China (1991)

90 phút
 • HD
Tình Điên Đại Thánh

A Chinese Tall Story (2005)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 2

Once Upon A Time In China 2 (1992)

90 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 3

Once Upon A Time In China 3 (1993)

120 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 4

Once Upon A Time In China 4 (1994)