Phim Võ Thuật - Kiếm Hiệp

88 phút
 • HD
Ngòi Nổ

Flash Point (2007)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 1

Once Upon A Time In China (1991)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 2

Once Upon A Time In China 2 (1992)

90 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 3

Once Upon A Time In China 3 (1993)

120 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 4

Once Upon A Time In China 4 (1994)

90 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 5

Once Upon A Time In China 5 (1994)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng Tây Vực Hùng Sư

Once Upon A Time In China And America (1997)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng: Thần Kê Đấu Ngô Công

Last Hero In China (1993)

120 phút
 • HD
Vô Cực

The Promise (2005)

90 phút
 • HD
Lão Vệ Sĩ

The Bodyguard (2016)

104 phút
 • HD
Hoắc Nguyên Giáp

Fearless (2006)

100 phút
 • HD
Vịnh Xuân Bạch Hạc Quyền

The Scroll Of Wing Chun White Crane (2014)

122 phút
 • HD
Long Môn Phi Giáp

Flying Swords of Dragon Gate (2011)

90 phút
 • HD
Thục Sơn Kỳ Hiệp

The Legend Of Zu (2001)

93 phút
 • HD
Sát Phá Lang 1

Kill Zone (2005)

90 phút
 • HD
Chiến Lang

Wolf Warriors (2015)

120 phút
 • HD
Sát Phá Lang 2

SPL 2: A Time For Consequences (2015)

101 phút
 • HD
Sát Phá Lang 3: Tham Lang

SPL III: Paradox (2017)

90 phút
 • HD
Hồng Hy Quan

The New Legend of Shaolin - Legend of the Red Dragon (1994)

100 phút
 • HD
Huyền Thoại Phương Thế Ngọc

The Legend (1993)

90 phút
 • HD
Phương Thế Ngọc 2

The Legend 2 - The Legend of Fong Sai Yuk 2 (1993)

100 phút
 • HD
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng

Birthday of the dragon (2017)

109 phút
 • HD
Huyết Yến

The Last Supper (2012)

90 phút
 • HD
Nụ Hôn Của Rồng

Kiss Of The Dragon (2001)

100 phút
Anh Hùng

Hero (2002)

109 phút
 • HD
Hoa Mộc Lan

Mulan (2014)

20 phút
 • HD
Công Thủ Đạo

Gong Shou Dao (2017)

120 phút
 • HD
Tinh Võ Anh Hùng

Fist of Legend (1994)

45 phút
 • HD
Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Điện Ảnh)

Three Lifetimes Peach Blossom (2017)

99 phút
 • HD
Cô Gái Đồ Long

Kung Fu Cult Master (1993)