Phim Võ Thuật - Kiếm Hiệp

90 phút
 • HD
Bảy Vị La Hán

Seven Arhat (2010)

120 phút
 • HD
Mỹ Nhân Thượng Võ

Kick Ass Girls (2013)

83 phút
 • HD
Bốc Lục Tông Sư

Legend Of The Wrestler Master (2013)

85 phút
 • HD
Đại Anh Hùng

Super Hero (2017)

92 phút
 • HD
Lò Võ Trung Hoa

Fight The Fight - Choy Lee Fut (2011)

93 phút
 • HD
Vệ Sĩ Siêu Năng

The Bodyguard (2016)

103 phút
 • HD
Nhiếp Ẩn Nương

The Assassin (2015)

140 phút
 • HD
Lưỡi Kiếm Bất Tử

Blade Of The Immortal (2017)

68 phút
 • HD
Minh Triều Cẩm Y Vệ

A Security Of The Ming Dynasty (2016)

73 phút
 • HD
Minh Triều Cẩm Y Vệ 2

A Security Of The Ming Dynasty 2 (2018)

100 phút
 • HD
Sát Thủ Gợi Cảm

Naked Soldier (2014)

107 phút
 • HD
Tú Xuân Đao

Brotherhood of Blades (2014)

120 phút
 • HD
Hiệp Bổ

Man Hunter (2014)

120 phút
 • HD
Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La

Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield (2017)

100 phút
 • HD
Trung Hoa Anh Hùng

A Man Called Hero (1999)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng Tái Xuất

Wang Zhe Gui Lai Huang Fei-Hong (2017)

120 phút
 • HD
Thiết Hầu Tử

Iron Monkey (1993)

90 phút
 • HD
Thiết Hầu 2

Iron Mokey 2 (1996)

120 phút
 • HD
Triệu Thị Cô Nhi

Sacrifice (2010)

88 phút
 • HD
Ngòi Nổ

Flash Point (2007)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 1

Once Upon A Time In China (1991)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 2

Once Upon A Time In China 2 (1992)

90 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 3

Once Upon A Time In China 3 (1993)

120 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 4

Once Upon A Time In China 4 (1994)

90 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 5

Once Upon A Time In China 5 (1994)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng Tây Vực Hùng Sư

Once Upon A Time In China And America (1997)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng: Thần Kê Đấu Ngô Công

Last Hero In China (1993)

120 phút
 • HD
Vô Cực

The Promise (2005)

90 phút
 • HD
Lão Vệ Sĩ

The Bodyguard (2016)

104 phút
 • HD
Hoắc Nguyên Giáp

Fearless (2006)