Phim Võ Thuật - Kiếm Hiệp

100 phút
 • HD
Vịnh Xuân Bạch Hạc Quyền

The Scroll Of Wing Chun White Crane (2014)

122 phút
 • HD
Long Môn Phi Giáp

Flying Swords of Dragon Gate (2011)

90 phút
 • HD
Thục Sơn Kỳ Hiệp

The Legend Of Zu (2001)

93 phút
 • HD
Sát Phá Lang 1

Kill Zone (2005)

90 phút
 • HD
Chiến Lang

Wolf Warriors (2015)

120 phút
 • HD
Sát Phá Lang 2

SPL 2: A Time For Consequences (2015)

101 phút
 • HD
Sát Phá Lang 3: Tham Lang

SPL III: Paradox (2017)

90 phút
 • HD
Hồng Hy Quan

The New Legend of Shaolin - Legend of the Red Dragon (1994)

100 phút
 • HD
Huyền Thoại Phương Thế Ngọc

The Legend (1993)

90 phút
 • HD
Phương Thế Ngọc 2

The Legend 2 - The Legend of Fong Sai Yuk 2 (1993)

100 phút
 • HD
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng

Birthday of the dragon (2017)

109 phút
 • HD
Huyết Yến

The Last Supper (2012)

90 phút
 • HD
Nụ Hôn Của Rồng

Kiss Of The Dragon (2001)

100 phút
Anh Hùng

Hero (2002)

109 phút
 • HD
Hoa Mộc Lan

Mulan (2014)

20 phút
 • HD
Công Thủ Đạo

Gong Shou Dao (2017)

120 phút
 • HD
Tinh Võ Anh Hùng

Fist of Legend (1994)

45 phút
 • HD
Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Điện Ảnh)

Three Lifetimes Peach Blossom (2017)

99 phút
 • HD
Cô Gái Đồ Long

Kung Fu Cult Master (1993)

106 phút
 • HD
Thái Cực Truyền Nhân

Man Of Tai Chi (2013)

90 phút
 • HD
Tiếu Ngạo Giang Hồ

The Swordsman (1990)

90 phút
 • HD
Tiếu Ngạo Giang Hồ 2

Swordsman II (1992)

95 phút
 • HD
Cao Thủ Vô Ảnh Cước: Hoàng Kỳ Anh

Master Of The Shadowless Kick: Wong Kei Ying (2016)

100 phút
 • HD
Tiếu Ngạo Giang Hồ 3

Swordsman III: The East Is Red (1993)

90 phút
 • HD
Thái Cực Quyền

Tai Chi Master (1993)

118 phút
 • HD
Tây Phong Liệt

Wind Blast (2010)

100 phút
 • HD
Thiếu Lâm Tự

Shaolin Si (The Shaolin Temple) (1982)

90 phút
 • HD
Thiếu Lâm Tự 2: Thiếu Lâm Tiểu Tử

Shao Lin Xiao Zi (Shaolin Temple 2: Kids From Shaolin) (1984)

100 phút
 • HD
Thiếu Lâm Tự 3: Nam Bắc Thiếu Lâm

Nan Bei Shao Lin (Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin) (1986)

68 phút
 • HD
Thích Khách Phong Lưu

Romantic Assassin (2017)