Phim Hồng Kông

 • HD
Tân Tây Du Ký 1: Nguyệt Quang Bảo

A Chinese Odyssey Part 1: Pandora Box (0)

96 phút
 • HD
Thiên Hạ Vô Song

Chinese Odyssey (2002)

98 phút
 • HD
Tam Đại Tặc Vương

Trivisa (2016)

88 phút
 • HD
Thác Loạn Ở Đài Bắc

One Night in Taipei (2015)

90 phút
 • HD
Hoa Hồng Giáng Sinh

Christmas Rose (2013)

120 phút
 • HD
Mỹ Nhân Thượng Võ

Kick Ass Girls (2013)

96 phút
 • HD
Tân Thần Điêu Hiệp Lữ

Saviour Of The Soul (1991)

90 phút
 • HD
Thiện Nữ U Hồn 1

A Chinese Ghost Story I (1987)

96 phút
 • HD
Thiện Nữ U Hồn 2

A Chinese Ghost Story II (1990)

90 phút
 • HD
Thiện Nữ U Hồn 3

A Chinese Ghost Story III (1991)

99 phút
 • HD
Bên Nhau

Together (2013)

88 phút
 • HD
Yêu Linh Linh

Goldbuster (2017)

114 phút
 • HD
Bản Sắc Anh Hùng

A Better Tomorrow (2018)

87 phút
 • HD
Nữ Quyền Vương

The Empty Hands (2017)

84 phút
 • HD
Liên Hoàn Án

In The Fog (2017)

106 phút
 • HD
Thiên La Địa Võng

Manhunt (2017)

90 phút
 • HD
Tiếng Chuông Tử Thần

A Dream Ring (2016)

100 phút
 • HD
Luôn Có Anh Bên Đời

The Road Less Traveled (2010)

87 phút
 • HD
Bạn Gái Người Máy

Igirls (2016)

100 phút
 • HD
Trung Hoa Anh Hùng

A Man Called Hero (1999)

102 phút
 • HD
Mất Ngủ

The Sleep Curse (2017)

94 phút
 • HD
Đặc Cảnh Đồ Long

Tiger Cage (1988)

94 phút
 • HD
Mượn Mắt

Through The Eye (2017)

96 phút
 • HD
Đặc Cảnh Đồ Long 2

Tiger Cage 2 (1990)

90 phút
 • HD
Cuộc Chiến Chống Web Đen

Yellow War (0)

120 phút
 • HD
Thiết Hầu Tử

Iron Monkey (1993)

100 phút
 • HD
Chốn Ngục Tù

With Prisoners (2017)

90 phút
 • HD
Thiết Hầu 2

Iron Mokey 2 (1996)

100 phút
 • HD
Cô Bạn Gái Kỳ Quặc

A Nail Clipper Romance (2017)

88 phút
 • HD
Ngòi Nổ

Flash Point (2007)