Phim Hồng Kông

119 phút
 • HD
Sóng Dữ

Shock Wave (2017)

125 phút
 • HD
Xé Gió

To The Fore (2015)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 1

Once Upon A Time In China (1991)

103 phút
 • HD
Kim Kê SSS

Golden Chickensss (2014)

90 phút
 • HD
Tình Điên Đại Thánh

A Chinese Tall Story (2005)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 2

Once Upon A Time In China 2 (1992)

90 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 3

Once Upon A Time In China 3 (1993)

87 phút
 • HD
Lam Huyết Nhân

The Wesleys Mysterious File (2002)

120 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 4

Once Upon A Time In China 4 (1994)

88 phút
 • HD
Kế Hoạch Liều Lĩnh

Foolish Plan (2016)

90 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng 5

Once Upon A Time In China 5 (1994)

90 phút
 • HD
Thiên Lượng Chi Tiền

One Night Only (2016)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng Tây Vực Hùng Sư

Once Upon A Time In China And America (1997)

100 phút
 • HD
Lương Duyên Tiền Định

Already Tomorrow in Hong Kong (2016)

100 phút
 • HD
Hoàng Phi Hồng: Thần Kê Đấu Ngô Công

Last Hero In China (1993)

88 phút
 • HD
Siêu Khuyển Thần Thông

CJ7 (2008)

100 phút
 • HD
Đặc Nhiệm Mỹ Nhân

Special Female Force (2016)

75 phút
 • HD
Chung Sống Tạm Thời

Temporary Family (2014)

112 phút
 • HD
Những Câu Chuyện Từ Bóng Tối 1

Tales from the Dark 1 (2013)

87 phút
 • HD
Những Câu Chuyện Từ Bóng Tối 2

Tales from the Dark 2 (2013)

106 phút
 • HD
Kinh Thiên Phá

Heartfall Arises (2016)

126 phút
 • HD
Kế Hoạch Baby

Rob B Hood (2006)

90 phút
 • HD
Thục Sơn Kỳ Hiệp

The Legend Of Zu (2001)

95 phút
 • HD
Hương Vị Trái Cấm

Ex (2010)

96 phút
 • HD
Chuyện Tình Ma Quỷ

Hong Kong Ghost Stories (2011)

90 phút
 • HD
Hồng Hy Quan

The New Legend of Shaolin - Legend of the Red Dragon (1994)

100 phút
 • HD
Huyền Thoại Phương Thế Ngọc

The Legend (1993)

96 phút
 • HD
Long Tích Truyền Nhân

Legend Of The Dragon (1990)

90 phút
 • HD
Phương Thế Ngọc 2

The Legend 2 - The Legend of Fong Sai Yuk 2 (1993)

113 phút
 • HD
Người Chỉ Điểm

The Stool Pigeon (2010)