Phim Hồng Kông

120 phút
 • HD
Điệp Huyết Nhai Đầu

Bullet in the Head (1990)

110 phút
 • HD
Mãnh Long - Thần Long Đặc Cảnh

Dragon Squad (2005)

98 phút
 • HD
Giang Hồ Máu Lệ

The Unmatchable Match (1990)

90 phút
 • HD
Nữ Cờ Bạc Bịp

The Top Bet (1991)

90 phút
 • HD
Tình Anh Thợ Cạo

Faithfully Yours (1988)

96 phút
 • HD
Kẻ Cướp Vượt Thời Gian

The Thief Of Time (1992)

 • HD
Tân Tây Du Ký 2: Tiên Lý Kỳ Duyên

A Chinese Odyssey Part 2: Cinderella (0)

90 phút
 • HD
Vua Hài Kịch

King Of Comedy (1999)

120 phút
 • HD
Đội Bóng Thiếu Lâm

Shaolin Soccer (2001)

88 phút
 • HD
Trạng Sư Xảo Quyệt

Lawyer Lawyer (1997)

90 phút
 • HD
Vua Phá Hoại

Love On Delivery (1994)

90 phút
 • HD
Bách Biến Tinh Quân

Sixty Million Dollar Man (1995)

100 phút
 • HD
Thánh Tình

The Magnificent Scoundrels (1991)

100 phút
 • HD
Bịp Vương Thượng Hải

The Tricky Master (1999)

90 phút
 • HD
Hoa Điền Hỷ Sự 1

All's Well Ends Well 1 (1992)

100 phút
 • HD
Tân Lộc Đỉnh Ký 1

Royal Tramp (1992)

90 phút
 • HD
Tân Lộc Đỉnh Ký 2

Royal Tramp 2 (1992)

96 phút
 • HD
Chuyên Gia Bắt Ma

Out Of The Dark (1995)

96 phút
 • HD
Đại Nội Mật Thám

Forbidden City Cop (1996)

90 phút
 • HD
Tế Công

The Mad Monk (1993)

107 phút
 • HD
Diệp Vấn

Ip Man (2008)

87 phút
 • HD
Quái Trận Đồ

Strange Battle (2016)

100 phút
 • HD
Tuyệt Đỉnh Kung Fu

Kung Fu Hustle (2004)

108 phút
 • HD
Diệp Vấn 2

Ip Man 2 (2010)

90 phút
 • HD
Xẩm Xử Quan

Justice, My Foot! (1992)

90 phút
 • HD
Tình Yêu Và Cuộc Đời

Love Is Love (1990)

120 phút
 • HD
Diệp Vấn 3

Ip Man 3 (2015)

90 phút
 • HD
Rồng Quyết Đấu

Dragon Fight (1989)

100 phút
 • HD
Chuyên Gia Xảo Quyệt

Tricky Brains (1991)

90 phút
 • HD
Vận May Mỉm Cười

When Fortune Smile (1990)